Obnova cykloturistického značenia i nový cykloservisný stojan

V roku 2022 Slovenský cykloklub začal užšiu spoluprácu so spoločnosťou ŠKODA AUTO Slovensko s cieľom zlepšenia cykloturistickej orientácie a infraštruktúry na Slovensku. Predmetom spoločných jednaní bola podpora obnovy cykloturistického značenia, ako aj osadenie jedného cykloservisného stojana.

Vášeň pre cyklistiku má značka ŠKODA už od samotného vzniku podniku, kedy v roku 1895 založil Václav Laurin a Václav Klement v Mladej Boleslavi továreň na výrobu bicyklov. Ich vášeň siaha až dodnes, čomu nasvedčuje náklonnosť značky k podpore cyklistiky a cykloturistiky nielen na Slovensku, ale i vo svete.

Pri jazde na bicykli môžete stretnúť na cyklosmerovníkoch Slovenského cykloklubu nové donorské tabuľky značky ŠKODA. Sú rozmiestnené na lokalitách, kde prebehla počas roka 2022 obnova cykloturistického značenia alebo sa ešte plánuje vykonať do konca kalendárneho roka. Obnova na trasách prebehla aj s finančnou podporou od značky ŠKODA.

Nový cykloservisný stojan na 002 – Vážskej cyklomagistrále

Podpora značky sa však nezameriava iba na obnovu cykloturistického značenia ale aj na rozvoj cykloturistickej infraštruktúry. Vďaka podpore sa osadil nový cykloservisný stojan na novovybudovanom úseku 002 – Vážskej cyklomagistrály medzi Piešťanmi a Hornou Stredou.

Nový, v celkovej dĺžke 3,5 kilometrový úsek vybudoval a slávnostne odovzdal Trnavský samosprávny kraj za nenávratný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu z finančných prostriedkov Európskej únie koncom mája 2022.

Približne v polovici tohto nového asfaltového úseku sa nachádza cykloturistické odpočívadlo s mapovým panelom, stojanom na bicykle, nabíjačkou na e-biky a po novom i s cykloservisným stojanom. Ten bol zriadený vďaka finančnej podpory značky ŠKODA.  Cykloservisný stojan je v typickej zelenej farbe, ktorá je spätá so spoločnosťou, je vybavený základným náradím na drobné opravy a kvalitnou hustilkou.

Cykloservisný stojan napomáha cykloturistom a cyklistom v núdzi. Zabudovaná kvalitná hustilka pomôže pri defekte, či bežnom dofúkaní kolies. Základné náradie je možné využiť pri bežných drobných opravách na bicykli ako utiahnutie pedálov, sedačky alebo detskej sedačky, utiahnutie bŕzd, či kolesa.

Po Vážskej cyklomagistrále od Hlohovca až po Strečno

Novovybudovaný cyklochodník sa nachádza na trase č. 002 – Vážska cyklomagistrála, konkrétne na úseku Hlohovec – Strečno.  Ide o najdlhší súvislý úsek Vážskej cyklomagistrály s dĺžkou viac ako 166 km. Nakoľko trasa prechádza i úsekmi mimo vybudovaných cyklochodníkoch, ide o horskú avšak nenáročnú trasu.

V súčasnosti úsek začína v meste Hlohovec a popri Vážskom kanáli prechádza k hati Drahovce, prechádza okolo Sĺňavy, centrom Piešťan a napája sa na už spomínaný novobudovaný cyklochodník, ten pokračuje až do Trenčína. Následne trasa pokračuje striedavo po hrádzi, bežných cestných komunikáciách a spevnenom povrchu. Trasa končí pod hradom Strečno, tu sa cyklista vie ďalej napojiť na trasu 038 – Oravsko – Terchovskú cyklomagistrálu.

Pevne veríme, že nová cykloturistická infraštruktúra cyklistov poteší a dlho bude odolávať náporom vandalov. 

Ďakujeme spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko za podporu.


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.