Farba: červená
Evidenčné číslo: 002
Dĺžka (km): 166 km
Prevýšenie: 170/380 m (pozor uvádza sa smere popisu trasy)
Náročnosť / Určenie: REKREA (ľahké) - MTB TRASY
Povrch: asfalt, spevnená cesta

Charakteristika: Najstaršia cykloturistická trasa na Slovensku, ktorá prechádza 4 krajmi – Nitrianskym, Trnavským, Trenčianskym a Žilinským. Momentálne sú vyznačené úseky v celkovej dĺžke takmer 249 km.

Popis: Najdlhší súvislý úsek Vážskej cyklomagistrály je vyznačený z Hlohovca až do Strečna s dĺžkou viac ako 166 km.

Tento úsek Vážskej cyklomagistrály sa v súčasnosti začína v meste Hlohovec (Šulekovo) a popri Vážskom kanáli prechádza až k hati Drahovce. Následne okolo Sĺňavy vedie po cyklochodníkoch, ktoré cyklistov bezpečne prevedú i centrom mesta Piešťany. Z Piešťan trasa pokračuje po vybudovanom chodníku do obce Horná Streda, kde už vchádza do Trenčianskeho kraja. Nachádza sa tu aj nové odpočívadlo s mapkou a cykloservisným stojanom.

Pokračujeme cez železný most ponad Biskupický kanál na sever. Trasa ďalej pokračuje po ľavom brehu Biskupického kanálu po vynovenom povrchu hrádze až do Nového mesta nad Váhom. Tu si viete spraviť zachádzku do rekreačného strediska Zelená Voda. Rekreačné stredisko ponúka počas letnej sezóny možnosť kúpania, stravovania, prípadne nachádza sa tu i kemp.

Trasa z Nového mesta nad Váhom pokračuje po vybudovanej asfaltovej hrádzi až do Trenčína. Medzitým máme ešte možnosť navštíviť bývalé kráľovské mestečko, dnes obec Beckov, ktorej dominuje Beckovský hrad.

Trenčín je krajským mestom s bohatou históriou a množstvom pamiatok, ktorých prehliadka zaberie množstvo času.  Trasa mierne stúpa až ku kostolu a kalvárii na Skalke. Po krátkom zjazde trasa prechádza popod kláštor na Skalke, ktorý dnes znova ožíva vďaka práci dobrovoľníkov. Od kláštora pokračuje cez obec Skalka nad Váhom a prichádza do Nemšovej. Z Nemšovej Vážska cyklomagistrála pokračuje cez obce Bolešov, Borčice a Kameničany, za ktorými sa nachádza odbočka ku vzácnemu kostolíku Pomínovec. Románsky kostolík sa nachádza v poli v katastri obce Sedmerovec. Ďalej sa trasa dostáva do obce Pruské priamo na zrekonštruované námestie, ktorému dominuje kostol.

Tu sa nachádza i križovatka so žltou cykloturistickou trasou č. 8307, ktorá smeruje k Vršatským bradlám. Magistrála ďalej pokračuje i naďalej po ceste č. II/507 cez Horovce do Lednických Rovní. V mestečku sa nachádza krásny kaštieľ s rozsiahlym parkom. Z Lednických Rovní už trasa pokračuje do mesta Púchov, kde však na jeho začiatku pri kruhovom objazde trasa prechádza na hrádzu a popod diaľničný privádzač odkloní cyklistov mimo mesto. Po hrádzi trasa pokračuje až za dedinu Nimnica, kde sa opäť napája na cestu č. II/507 a prichádza do Nimnických kúpeľov a pokračuje okolo vodnej nádrže Nosice a míňame obec Udiča a prichádzame do Orlového.

Následne popri Považskej Bystrici sa dostáva trasa až do Považského Podhradia. Tu odporúčame odbočku na Považský hrad, ktorý sa čnie nad obcou. V Považskej Bystrici sa trasa stretáva s trasou okrem rôznych regionálnych prepojok a trás aj s 026 – Rajecká cyklomagistrála.

Z Považského Podhradia pokračuje magistrála popri obciach Sebešťanová a Podvažie až k obci Mikšová, kde trasa vstupuje do Žilinského kraja. Po ceste II/507 magistrála prichádza až na začiatok mesta Bytča, kde odbáča doľava a prechádza uličkami mesta až k lávke ponad Hričovský kanál, prekrižuje cestu I/18, kde treba zvýšiť opatrnosť. Následne je trasa vedená po miestnej komunikácii popri kanáli až do obce Kotešová, tam vchádza na novobudovaný cyklochodník až ku Svederníku pri Vodnej elektrárni.

Ďalej trasa prechádza obcami Marček, Divinka až do Žiliny, kde v miestnej časti Považský Chlmec odbáča doprava k Budatínskemu zámku. V blízkej budúcnosti bude i Svederník po Budatínsky hrad spojený novým asfaltovým cyklochodníkom. Pri zámku sa nachádza Budatínsky cyklopoludník a zároveň tu začína modrá cykloturistická trasa č. 2403. Vážska cyklomagistrála ďalej prechádza Budatínskym parkom, cez park je však potrebné bicykel pretlačiť, nakoľko je tam zakázané bicyklovanie.

Po prechádzke parkom, ktorý prešiel revitalizáciou trasa pokračuje po šotolinovej ceste pri rieke Váh až k vodnému dielu Žilina. V týchto miestach je možné si dať prestávku na viacerých odpočívadlách. Prípadne niečo zjesť vo viacerých bufetoch pri VD Žilina. Vážska cyklomagistrála pokračuje po hrádzach okolo VD Žilina spoločne s modrou cykloturistickou trasou č. 2427. Spoločne sú vedené najprv po asfaltovej ceste, ktorá sa neskôr zmení na spevnenú štrkovú cestu. Po nej prichádzajú obe trasy až do obce Strečno, kde Vážska cyklomagistrála končí na križovatke viacerých cykloturistických trás, ktoré sa tu stretajú. 
https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.