Farba: modrá
Evidenčné číslo: 2313
Dĺžka (km): 40,4 km
Prevýšenie: 1260/1100 m (pozor uvádza sa smere popisu trasy)
Náročnosť / Určenie: EXPERT (ťažké) - MTB TRASY
Povrch: asfalt, spevnená cesta

Charakteristika: Náročná pekná cykloturistická trasa prepájajúca dve strany pohoria Považský Inovec.

Popis: Modrá cykloturistická trasa začína pri bikeparku v Kálnici, kde môžete využiť široké služby spojené s bicyklovaním ako napríklad požičovňu či servis. Od bikeparku modrá trasa pokračuje akoby opačným smerom do obce Kálnica. V obci však odbáča doľava a stúpaním sa dostáva už po lesnej ceste do lokality Piesky. Trasa v týchto miestach prechádza po lúkach, z ktorých je prekrásny výhľad na samotné pohorie Považského Inovca. Z lúk trasa vchádza do lesa a viac-menej stálym stúpaním pokračuje spoločne s modrou turistickou značkou. Postupne nás značenie privedie k turistickej útulni – Izba, kde je možné doplniť vodu z prameňa. Od Izby trasa vedie po kvalitných lesných cestách až pod Jakubovú, kde trasa vychádza na hrebeň, a to krátkym, ale strmým stúpaním. V stúpaní sa nachádza aj Bohušova studnička.

Po hrebeni trasa pokračuje spoločne s červenou trasou krásnym lesným prostredím až takmer k Rafajovej kóte, no kúsok pod ňou odbáča doľava a prudkým klesaním sa spúšťa na lesnú cestu vedúcu popod hrebeň. Po lesnej ceste pokračujeme zvlnením terénom až nad Selecké kamenné more, kde sa na križovatke lesných ciest nachádza ďalší cyklosmerovník. Správnym smerom vás nasmeruje cykloturistické značenie a cyklisti pokračujú ďalším stúpaním po lesných cestách až k Chate pod Inovcom, kde sa pripája na cyklomagistrálu 043 – Hrebeňom Považského Inovca. Spoločne pokračujú až do lokality Pod Válovom. Modrá trasa tu odbáča prudko doprava a po lesných cestách pomaly klesá až nad obec Dubodiel, kde končí na križovatke s cyklomagistrálou 044 – Okolo Považského Inovca.

Na tejto trase vás žiadame o dodržiavanie nasledovných pravidiel:

  • prispôsobte rýchlosť jazdy a zvýšte pozornosť obmedzeným šírkovým parametrom cesty,
  • vstup na túto trasu je na vlastné nebezpečenstvo vzhľadom na prebiehajúcu lesnú výrobu a pohyb ťažkých mechanizmov,
  • odporúča sa v pracovných dňoch po 15.00 hod a v dňoch pracovného voľna a pokoja,
  • je nevyhnutné dodržiavať požiarno – bezpečnostné predpisy,
  • rešpektujte pokyny lesníkov a lesných robotníkov.https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.