Farba: červená
Evidenčné číslo: 044
Dĺžka (km): 128 km
Prevýšenie: 2141/2141 m (pozor uvádza sa smere popisu trasy)
Náročnosť / Určenie: SPORT (stredné) - MTB TRASY
Povrch: asfalt, spevnená cesta, trail, poľná cesta, lesná cesta

Charakteristika: Trasa vedie okolo celého pohoria Považský Inovec a tvorí tak jednu z kostrových trás v projekte Bikepark Považský Inovec. Prechádza troma krajmi – Trnavským, Trenčianskym a Nitrianskym krajom.

Popis:

Trasa začína v meste Piešťany na kúpeľnom ostrove pri kolonádovom moste. Po hrádzi trasa vedie až za obec Ducové, kde vychádza na cestu č. II/507. Po nej je cyklomagistrála vedená postupne cez obce Modrovka, Lúka, Hrádok, Hôrka nad Váhom až prichádza do Kočoviec. Na konci obce trasa odbáča doprava a po poľnej ceste prichádza do Kálnice a prechádza celou obcou. V obci križuje viacero cyklotrás. Z Kálnice trasa prechádza po dobrých lesných cestách do Selca, kde prejde krajom obce a následne podhorím Považského Inovca prechádza až do lokality Radar. Z Radaru trasa pokračuje spoločne s cyklomagistrálou Hrebeňovka Inovca lesným chodníčkom nad Trenčianskej Jastrabie, tu sa rozdeľujú, Okolo Inovca odbáča doľava a následne doprava a lesnou cestou sa kľukatí až do obce Dubodiel. Z Dubodiela trasa prechádza dobrými lesnými cestami do lokality Kulháň, kde sa nachádza križovatka cyklotrás, trasa odbáča doprava a asfaltovou lesnou cestou prechádza až na Duchonku.

Na Duchonke trasa vychádza na asfaltovú miestnu komunikácia a po nej vedie cez obec Závadu až do miestnej časti Záhrady, kde pri cyklosmerovníku odbáča doprava. Po štrkovej lesnej ceste mierne stúpa do lokality Pod Mačacou skalkou k ďalšiemu cyklosmerovníku. Odbáča doľava a mierne klesá až k ranču pod Babicou, napája sa na asfaltovú lesnou cestu po ktorej vedie do Hradnej doliny na jej konci odbáča doľava a mierne stúpa Bojnianskou dolinou. Stúpaním sa dostáva do lokality Jelenie Jamy, kde sa na krátku chvíľu opäť pripája na magistrálu – Hrebeňovka Inovca. Trasa stúpa až do sedla pod Marhátom, odbáča doľava a postupne klesá až Rotunde sv. Juraja. Od tohto vzácneho kostolíka trasa naďalej klesá až k vinohradom nad Nitrianskou Blatnicou. Trasa pri cyklosmerovníku odbáča vpravo a zvlnenou lesnou cestou pokračuje až do obce Radošina, kde opúšťa lesy Považského Inovca. Trasa vychádza na asfaltovú cestu a obcami Ardanovce, Šalgovce prichádza do Svrbíc. Tu odbáča doprava a prechádza cez Považský Inovec do obce Radošina, kde vychádza na hrádzu Sĺňavy. Okolo Sĺňavy už trasa pokračuje späť do Piešťan, kde končí.

Na tejto trase vás žiadame o dodržiavanie nasledovných pravidiel:

  • prispôsobte rýchlosť jazdy a zvýšte pozornosť obmedzeným šírkovým parametrom cesty
  • vstup na túto trasu je na vlastné nebezpečenstvo vzhľadom na prebiehajúcu lesnú výrobu a pohyb ťažkých mechanizmov
  • odporúča sa v pracovných dňoch po 15.00 hod a v dňoch pracovného voľna a pokoja
  • je nevyhnutné dodržiavať požiarno – bezpečnostné predpisy
  • rešpektujte pokyny lesníkov a lesných robotníkovhttps://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.