Na trase 004 – Moravská cyklistická cesta, v úseku Brodské, CLO k Adamovmu prístavu bude v priebehu nasledujúcich dní zrealizovaná obchádzka v celkovej dĺžke 5,8 km. Obchádzka bude trvať približne 3 nasledujúce roky počas výstavby nového železničného mosta.

Z dôvodu výstavby nového železničného mostu cez rieku Morava v úseku hranica SR/ČR – Brodské v rámci  projektu Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves- hranica SR/ČR“ sme v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom nútený pristúpiť k obchádzke tohto úseku na trase 004 – Moravská cyklistická cesta.

Týmto upozorňujeme cyklistov, aby sa v lokalite Brodské, CLO spustili vpravo zo žltou trasou č. 8203, do obce Brodské. Za obcou odbočíte doľava a po poľnej ceste sa opäť napojíte na hrádzu. Rovnako tak upozorňujeme a žiadame cyklistov aby obchádzku rešpektovali aj z opačnej strany.

Vedenie obchádzky znázorňujeme na mapke:

Obchádzka je zakreslená ružovou farbou a je v celkovej dĺžke 5,8 km. V závere článku ponúkame na stiahnutie aj GPX s obchádzkovou trasou. V teréne bude obchádzka vyznačená výraznými smerovými cyklotabuľkami s oranžovým podkladom. Toto značenie bude dočasné.

Vyznačenie obchádzky financuje Trnavský samosprávny kraj. Obchádzku sme mapovali v spolupráci s cyklokoordinátorkou Trnavského samosprávneho kraja Silviou Szokolovou.


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.