Farba: zelená
Evidenčné číslo: 5905
Dĺžka (km): 15,7 km
Prevýšenie: 359/359 m (pozor uvádza sa smere popisu trasy)
Náročnosť / Určenie: REKREA (ľahké) - MTB TRASY
Povrch: asfalt, spevnená cesta, lesná cesta

Charakteristika: Zelená cykloturistická trasa, ktorá prechádza územím CHKO Východné Karpaty. Trasa poskytuje možnosť tvorby okruhu spolu s modrou značkou č. 2885 – Cyklochodník umenia.

Popis: Zelená cykloturistická značka začína ako odbočka z modrej trasy č. 2885 – Cyklochodník umenia, v obci Vývara. Prechádza obcou a okolo miestneho družstva postupuje po spevnenej lesnej ceste do lokality Ščob. Máme za sebou prvé tiahle stúpanie, po ktorom nás čaká zvlnený terén až k najvyššiemu bodu na trase – lokalita Rúbaniská. Stretáme tu i žltú turistickú značku, ktorá za krátko odbáča. Naša značka pokračuje po spevnenej ceste už len klesavým tempom, až do obce Svetlice, kde sa opäť napája na modrú cykloturistickú trasu 2885 – Cyklochodník umenia.
https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.