SCK Ďumbier nastala počas jesene veľká zmena vo vedení. Zamkýnanie cyklotrás sa nieslo v duchu volieb nového predsedu a členov výboru. Doterajší predseda Peter Kirdaj sa rozhodol, po dvoch volebných obdobiach, nepokračovať v tejto funkcii.

Za nového predsedu SCK Ďumbier bol členmi klubu jednomyseľne zvolený Tomáš Auxt. Je to dlhoročný, aktívny člen klubu, v predchádzajúcom volebnom období pôsobil ako člen výboru. Novozvolený predseda predstavil svoju víziu o fungovaní členom klubu. Tešíme sa ďalšiu sezónu, plnú nových zážitkov a spoločných stretnutí, či už turistických alebo cyklistických.

Na fotografii predseda Peter Kirdaj predáva vedenie klubu novému predsedov Tomášovi Auxtovi.

Viac informácii o klube sa dozviete na tomto odkaze.

Zdroj textu: SCK Ďumbier


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.