I v roku 2022 podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky obnovu cykloturistického značenia na Slovensku.

Aktuálne sa cykloturistická sezóna dostáva do svojho letného vyvrcholenia a cyklistov stretávame skoro na každom kroku. Veľmi nás teší rozmach cykloturistiky na Slovensku a to, že ľudia našli motiváciu spoznávať krásy Slovenska. V oblasti cykloturistiky vidíme i napredovanie zo strany štátu, samosprávnych krajov, či miestnych samospráv, ktoré sa zapájajú do podpory realizovania cykloturistického značenia a pri budovaní novej cykloturistickej infraštruktúry. Spoločným cieľom je budovať kvalitnú sieť cykloturistických trás na Slovensku.

Cieľom Slovenského cykloklubu je rovnako budovať vhodné podmienky pre cykloturistov, zabezpečiť kvalitnú orientáciu v teréne a postupným legalizovaním nových trás sprístupňovať cykloturistom stále nové a nové miesta. Slovenský cykloklub nebuduje cyklochodníky, ale vytvára cykloturistické značenie vedené už po existujúcich cestách, miestnych komunikáciách, lesných cestičkách a trailoch, po poľných cestičkách a lúkach. Cykloturistické trasy prepájajú a dovedú cykloturistu k zaujímavých prírodným, kultúrnym, či iným pamiatkam na Slovensku.

Legálne vyznačené cykloturistické trasy na Slovensku sú dostupné k stiahnutiu na www.cykloportal.sk:

Aj v roku 2022 sa môže realizovať obnova cykloturistického značenia z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je možné realizovať obnovu cykloturistického značenia po celom Slovensku. V tomto roku bola naplánovaná obnova na spolu až na 2 183 kilometroch cykloturistických trás.

Obnove sa potešia úseky spolu na 22-tich cyklomagistrálach, pričom sa magistrály neobnovujú v plnej dĺžke ale iba v určitom úseku, 34 modrých, 26 zelených a 33 žltých cykloturistických trás. Do obnovy sa zapája okrem Slovenského cykloklubu aj 16 vyškolených značkárov. Aktuálne sú už práce na obnove v plnom prúde. V ústredí Slovenského cykloklubu pravidelne dostávame objednávky na materiál k značeniu, objednávky na výrobu cyklosmeroviek a rovnako i reporty už vykonaných terénnych prác značkárov.

Cykloturistický znáčkári posilnia značenie na Slovensku o 130 nových miest cykloturistickej orientácie, kde bude umiestnený nový smerovník spolu i s novými cyklosmerovkami. 70 kusov cyklosmerovníkov sa dočká obnove prebetónovaním, očistením a novým náterom.

Vďaka dotácii sa nakúpilo i nové vybavenie pre cykloturistických značkárov, o ktoré požiadali v úvode tohto roka. Značenie sa v teréne vykonáva v zmysle STN 01 8028 Cykloturistické značenie.

Veľmi nás teší podpora zo strany štátu a rovnako veríme, že práce našich značkárov potešia i cykloturistických nadšencov.


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.