Slovenský cykloklub
Námestie Slobody 6
921 01 Piešťany
office@cykloklub.sk
+421 903 996 977
Kancelária
Hurbanova 1
915 01 Nové Mesto nad Váhom
 

cs   chemolak   dema   chemolak  Všetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.