Dĺžka trasy cca 30 km, prevýšenie 300 m

Doba výletu cca 3 hodiny, aj s prehliadkou pútnického miesta v Marianke

Vhodné pre: trekové a horské bicykle

Náročnosť trasy: ľahká

Povrch: asfalt

Trasa:

• Prvá časť nás výletu nás prevedie z Devínskej Novej vsi, od Cyklomosta slobody popi rieke Morava, súčasťou tejto cyklotrasy v tomto úseku je i náučný chodník „Alúvium rieky Morava“, ktorý pokračuje až do Moravského Svätého Jána. Prejdeme pod železničným mostom, ktorý spája Devínsku Novú Ves a Marchegg (Viedeň), pokračujeme rozsiahlymi lúkami, neskôr kúsok cez les, kde pri cyklotrase môžeme vidieť aj pozostatky železnej opony – vojenské bunkre. Táto časť trasy je vedená po medzinárodnej cyklotrase EuroVelo 13 – Cesta železnej opony.

• Asfaltový chodník nás privedie až k odpočívadlu Devínske Jazero, kde odbočíme z tejto trasy doprava, prejdeme cez železničné priecestie a pokračujeme po veľmi peknom cyklistickom chodníku až do mesta Stupava. Tesne pred mestom, prejdeme cez diaľničný most, potom samotnými ulicami Stupavy prídeme až do centra, na námestie s kostolom. Hneď vedľa kostola je i stupavský zámok s peknou záhradou.

• Zo stupavského námestia prejdeme vpravo popri kostole a pokračujeme miestnymi uličkami smerom na Marianku, sledujeme cykloturistické žlté „C“ (cyklotrasa č. 8008). Poľnou cestou prídeme až do obce Marianka, na hlavné námestie. Odtiaľto môžeme odbehnúť sa pozrieť do pútnického Mariánskeho údolia, kde sa nachádza bývalý pavlínsky kláštor, bazilika panny Márie, krížová cesta s kalváriou, Svätá studňa s kaplnkou. Je to najstaršie pútnické miesto na Slovensku.

• Vrátime sa späť na námestie v Marianke a odtiaľto pokračujeme po zelenom cykloznačení ( cyklotrasa č. 5002) smerom na Záhorskú Bystricu. Obe obce sú už takmer výstavbou spojené, takže ani nezbadáte a budete v Záhorskej Bystrici pri peknom miestnom kostole. Sv. Petra a Pavla. Pokračujeme ďalej po miestnej komunikácii, opatrne prejdeme cez hlavnú cestu, na konci obce odbočíme doľava a na ďalšej križovatke opúšťame obec. Tu naľavo, cca 150 m sídli televízia Markíza so svojimi štúdiami.

• Od tejto križovatky na okraji obce pokračujeme po miestnej komunikácii smerom na Devínsku Novú Ves. Po chvíli prejdeme mostom ponad diaľnicu a cesta nás privedie až do blízkosti komplexu Volkswagen. Na kruhovej križovatke sa stočíme doľava a miernym zjazdom prídeme až k potoku, cez ktorý prejdeme a na druhej strane odbočíme doprava na panelovú cestu popri potoku Mlaka, ktorá nás privedie do Devínskej Novej Vsi.

• Z panelovej cesty neskôr odbočíme na miestnu komunikáciu, po ktorej prídeme až k železničnému podjazdu, cez ktorý prejdeme do centrálnej časti Devínskej Novej Vsi. Sledujeme naďalej zelene cykloznačenie ( cyklotrasa 5002), ktoré nás privedie späť na začiatok výletu, k Cyklomostu slobody.