Aj v roku 2020 pokračuje Slovenský cykloklub v realizácii projektu Kultúra a príroda na zelenom páse. Do konca mája plánujeme zmapovať chýbajúce úseky na trase EuroVelo 13 a následne pripraviť kompletnú obnovu a modernizáciu značeniu. Po príprave verejného obstarávania, ktoré by sme radi zrealizovali do konca júna, chceme v lete začať so samotnými prácami na obnove značenia. Do leta plánujeme zakúpiť aj čistiacu kefu na čistenie povrchov a vyčistiť tak znečistené povrchy na trase EuroVela. Okrem samotnej modernizácie značenia plánujeme osadiť aj nové cykloservisné stojany, obnoviť odpočívadlá a náučné panely existujúceho náučného chodníka.