I v tomto roku pokračujeme v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom na značení nových a obnove existujúcich cykloturistických trás. V tomto roku sa vyznačí takmer 250 km maľovaného značenia, osadí 66 nových smerovníkov a namontuje 263 kusov smeroviek.

V teréne inštalujeme aj dva mapové stojany a to na Pánskej Javorine a pri liečebnom ústave v Nitre. V rámci prác sa takisto mapujú nové potencionálne cykloturistické trasy, kosí sa okolo smerovníkov na hrádzach, vykonáva povoľovacie konanie a iné.

{gallery}/stories/aktuality/znacenie_nitr_kraj/galeria{/gallery}