Zaujímalo Vás niekedy, ako vlastne vyzerá taká každodenná práca cykloznačkára v teréne i mimo neho? 🙂 V nasledujúcich riadkoch a fotografiách sa Vám posnažíme predviesť čo najvernejšie práce pri maľovanom značení. Príprava začína už v kancelárii, kde je potrebné zadovážiť si dobrý mapový podklad pre orientáciu v teréne. Nachystať GPS tracky s trasami, ktoré sa chystáme obnoviť – poznačiť si dôležité body a križovatky.

Obvoláme si príslušné lesné závody, ohlásime sa, v ktorej časti ich závodu sa budeme pohybovať, prípadne si zabehneme pre povolenky na lesný úrad a všetko preberieme s lesníkmi osobne.

Povystrihujeme šablóny na maľovanie, pripravíme farby, štetce, riedidlo, handry, rukavice a všetko potrebné náradie – oceľová kefa, sekerka, mačeta, pílka, kladivo, klinčeky, reflexná vesta a značkársky preukaz. Požívame i plechové značky či samolepky, tak si pribalíme i tie v príslušnej farbe trasy, ktorú sa chystáme ísť vymaľovať.

Keď už máme všetko pripravené na značenie, skontrolujeme si to! 🙂 Neraz sa nám stalo, že pri rutinnej činnosti zabudneme aj to najnutnejšie. Veď to isto poznáte.

Naložíme si štvorkolku, či bicykle a vyrážame do terénu. Dnes smer – Hrádocká dolina.

 


https://www.biker.sk/ https://www.skoda-auto.sk/ https://trekbikes.sk/3-bicykleVšetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.