Oznamujeme cyklistickým návštevníkom lesa, že dňa 15. 12. 2018 v čase od 9,00 do 16,00 hod. bude prebiehať v Považskom Inovci, lokalitách červenej cyklotrasy od Palúcha na Jakubovú a modrej cyklotrasy od Inoveckej chaty na bod Pod Vtáčím vŕškom a ďalej po Jakubovú spoločná poľovačka, schválená Okresným úradom Trenčín, Pozemkovým a lesným odborom dňa 27. 9. 2018. Žiadame návštevníkov, aby sa v záujme zachovania bezpečnosti uvedeným lokalitám v uvedenom čase vyhli, rešpektovali pokyny lesnej a poľovníckej stráže a hliadok LESNÉHO HOSPODÁRSTVA INOVEC.
LESNÉ HOSPODÁRSTVO INOVEC, s. r. o., užívateľ poľovného revíru Palúch

dema   chemolak   chemolak   cs  Všetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.