Aktuality

Oznamujeme cyklistickým návštevníkom lesa, že dňa 15. 12. 2018 v čase od 9,00 do 16,00 hod. bude prebiehať v Považskom Inovci, lokalitách červenej cyklotrasy od Palúcha na Jakubovú a modrej cyklotrasy od Inoveckej chaty na bod Pod Vtáčím vŕškom a ďalej po Jakubovú spoločná poľovačka

Slovenský cykloklub je zaregistrovaný ako prijímateľ 2 % z dane z príjmov za rok 2017! Rok 2018 je pre nás symbolom viacerých noviniek. Naša organizácia prešla viacerými zmenami. Máme veľa plánov ako osloviť sponzorov, množstvo aktivít ktorými plánujeme rozšíriť a oživiť členskú základňu, taktiež spoluprácu s verejnosťou a s partnermi.

V roku 2018 sa Slovenský cykloklub v spolupráci s partnermi predstaví hneď na niekoľkých obľúbených podujatiach.

cs   dema   chemolak   chemolak  Všetky publikované dáta na portáli sú určené na nekomerčné použitie pre občiansku verejnosť, turistov a návštevníkov Slovenska. Dáta sú chránené v zmysle autorského zákona, sú majetkom Slovenského cykloklubu. Ich ďalšie použitie a šírenie je možné iba s písomným súhlasom Slovenského cykloklubu.